H - kullen Födda 2005-05-15

 

SJCH SUCH  Fäbobergets Myltha

s31225/2000

        

SJ(lö)CH Spets-Lappens Sappe

s22572/202

 

Kullvärde  7/8            HD            Titel

 

  

Fäbobergets Hoss  A               SJ(lö)CH SUCH        Ögonlyst 2010/2013 ua           
Fäbobergets Halo  A               SJ(lö)CH
Fäbobergets Hint  A               SJ(lö)CH
Fäbobergets Hike  A               J
Fäbobergets Hivo  A               SJ(lö)CH SUCH
Fäbobergets Huss  A               SJ(lö)CH SUCH FINJCH FINUCH
Fäbobergets Hovra  A
Fäbobergets Heidi  A               SJ(lö)CH SUCH NUCH FINUCH Nordisk uts champion Ögonlyst -09 ua